Blog

Transmisja live


TRANSMISJA LIVE:


AGENDA

Zapraszamy przedstawicieli samorządów, instytucji oraz organizacji do udziału w transmisji. Poniżej harmonogram spotkania:

1. Jak rozpocząć wdrażanie? Studium przypadku z wdrażanych już miast i gmin.

– ustalenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie,

– ustalenie administratora, koordynatorów i w dalszej części zespołu do weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następczych,

– omówienie procedur ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, – szkolenie osób obsługujących naruszenia,

– regulamin, procedury oraz upoważnienia i rejestr zgłoszeń,

– wybór charakteru przyjmowanych zgłoszeń (czy muszę przyjmować zgłoszenia anonimowe?), sposoby przyjmowania zgłoszeń,

– aplikacja, wewnętrzny kanał zgłoszeniowy, jako podstawowe narzędzie archiwizacji i rejestracji wszystkich czynności, – co z kanałem zewnętrznym (czy muszę go wprowadzić?),

– co z innymi podmiotami, zatrudniającymi poniżej 50 pracowników, np. szkołami?

2. Przedstawienie zmian na platformie SYGNALISTA24.info i dostosowanie programu do stawianych wymogów (podpis autoryzujący, polityka prywatności, rejestry zbiorcze dla kanału wewnętrznego i zewnętrznego, kategorie, lokalizacje, itd.).

3. Lokalizacja serwera i bezpieczeństwo sygnalisty oraz podmiotu przyjmującego zgłoszenia w zakresie przechowywania danych, zgodnie z wymogami RODO.


Skip to content