Skip to content Skip to footer

Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej organizowane jest od 2010 roku. Celem tego wydarzenia jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej. Od kilku lat wydarzenie to przyjmuje charakter międzynarodowy.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 11.Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej realizowane jest w trybie online i odbywa się w dniach 19, 20, 26, 27 października 2021r. w formie moderowanych paneli dyskusyjnych realizowanych w wirtualnym studio i udostępnianych uczestnikom za pomocą łączy teleinformatycznych. 

Do wirtualnego studia zaprosiliśmy gości z partnerskiego regionu Veneto we Włoszech, Dywizji ds. Rozwoju Włączenia Społecznego w Departamencie ds. Ekonomicznych i Społecznych ONZ, Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, Dyrekcji Generalnej Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności Komisji Europejskiej.

Ponadto poruszamy tematy związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz instrumentami wsparcia dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Panel dyskusyjny dedykowany studentom oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych podejmujący zagadnienie zaangażowania ludzi młodych w działania prospołeczne jest wpisany w ogólnoeuropejską agendę paneli obywatelskich w ramach „Konferencji w sprawie przyszłości Europy” i jest dostępny dla wszystkich europejczyków zainteresowanych ekonomią społeczną.

Forum jest także okazją by docenić instytucje, które okazując solidarność skutecznie wspierały podmioty ekonomii społecznej regionu w czasie pandemii COVID-19. Wyróżnieniami Specjalnymi Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uhonorowani zostali przedstawiciele samorządów oraz świata biznesu. Wyróżnione zostały także te podmioty ekonomii społecznej naszego województwa, które w tym trudnym czasie pełnym wyzwań wykazały się kreatywnością
i przedsiębiorczością umożliwiającą stałe funkcjonowanie oraz utrzymanie miejsc pracy.

W czasie Forum odbywa się część wystawiennicza podmiotów ekonomii społecznej regionu w formie e-targów, na platformie internetowej. W „okienkach czasowych” umożliwiony zostanie kontakt w czasie rzeczywistym, w formie wideokonferencji lub live-czatu, z przedstawicielami podmiotów.

Forum objęte jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbiety Piniewskiej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Wydarzenie organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.