Skip to content Skip to footer

Klub Integracji Społecznej „WIATRAK”

Fundacja „Wiatrak” to organizacja pożytku publicznego, której główną ideą jest wprowadzanie w życie nauki św. Jana Pawła II, która mówi o rozwoju człowieka na czterech płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, intelektualnej i duchowej. W „Wiatraku” stwarzamy przestrzeń, w której każda osoba, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, może poszerzać swoją wiedzę, rozwijać talenty oraz odkrywać radość płynącą z bycia darem dla drugiego człowiek

Misją „Wiatraka” jest wspieranie osoby ludzkiej na wszystkich etapach i stanach jej życia, aby z pomocą św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, osiągnęła pełnię szczęścia w odkrywaniu godności oraz dojrzałym i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka.

KIEDY POWSTAŁ „WIATRAK”?
Narodziny „Wiatraka” miały miejsce 1 lipca 1995 roku. Początkowo funkcjonował on jako Centrum Kultury Katolickiej i był przyparafialną niepubliczną placówką oświatową. Od 2003 roku działalność „Wiatraka” rozszerzyła się o fundację i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
Ideą powstania „Wiatraka” było stworzenie miejsca przyjaznego ludziom, pozwalającego im się rozwijać i odkrywać w sobie dobro. Z inicjatywą zbudowania przestrzeni rozwoju człowieka wyszli młodzi ludzie z Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” wraz ze śp. Ks. prałatem Zygmuntem Trybowskim na czele. To oni postawili pierwsze kroki, które my kontynuujemy do dziś.

JAKIE SĄ NASZE CELE?
Personalistyczna koncepcja człowieka w duchu św. Jana Pawła II polega na wychowaniu osoby, w taki sposób, aby była świadoma swoich wartości oraz dojrzała na wszystkich płaszczyznach rozwoju. Papież Polak wyróżnia cztery takie płaszczyzny: intelektualną, fizyczną, psychiczną oraz duchową.
To właśnie na podstawie tej idei oparta jest misja „Wiatraka”. Pragniemy wspierać człowieka na każdym etapie jego rozwoju, niezależnie od tego czy jest jeszcze dzieckiem, nastolatkiem czy osobą starszą. Stworzyliśmy ludziom możliwość odnalezienia swoich celów oraz realizowania się zarówno indywidualnie, jak i społecznie. Swoim działaniem chcemy uświadomić wszystkim jak ważne jest poszanowanie praw człowieka: do godności, wolności i szacunku.

Do naszych głównych celów można zaliczyć:
• krzewienie i podtrzymywanie wartości związanych z kulturą polską,
• promowanie i propagowanie wartości wychowawczych,
• działalność prorodzinna, charytatywna i sportowo-rekreacyjna,
• podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska i opieki zdrowotnej.
Nie określamy ścisłego przedziału wiekowego osób, które mogą włączać się w nasze działania – do „Wiatraka” przychodzą osoby bez względu na wiek, często dzieci są tak małe, że muszą korzystać z opieki rodziców. Zajęcia dostosowywane są również do stopnia sprawności, problemów, z którymi borykają się uczestnicy oraz ich zainteresowań i pasji.
Działalność „Wiatraka” podzielić można na pięć głównych segmentów:
1. Edukacja
2. Kultura
3. Integracja społeczna
4. Poradnia
5. Współpraca Międzynarodowa

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”
Jan Paweł II

DOM JUBILEUSZOWY
Przez 17 lat miejscem funkcjonowania „Wiatraka” był Dom Parafialny, jednak ze względu na coraz szerszy zasięg działania oraz większe potrzeby społeczeństwa, postanowiono stworzyć budynek, który sprosta wymaganiom otoczenia. Grupę ambitnych ludzi, związanych z „Wiatrakiem” całym sercem, zainspirowało do budowy spotkanie z Ojcem Świętym podczas światowych dni młodzieży w 2000 roku. Aby upamiętnić to wydarzenie budynek nazwano Domem Jubileuszowym. Został on zaprojektowany według personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez św. Jana Pawła II – każda kondygnacja odpowiada innej sferze rozwoju osoby ludzkiej: duchowej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Jest to jedyny taki Dom w Polsce i na świecie, gdzie jest realizowana koncepcja naszego Przewodnika św. Jana Pawła II.

FUNDACJA „WIATRAK”
ul. Bołtucia 7
85 – 796 Bydgoszcz
(52) 323 48 24
sekretariat@wiatrak.org.pl
https://wiatrak.org.pl/

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.