Skip to content Skip to footer

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby niepełnosprawne, dając im szansę usamodzielnienia. Przygotowuje do życia w otwartym środowisku, uczestnictwa w życiu społecznym oraz przysposabia do pracy na otwartym i chronionym rynku pracy.

Wytwory pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie nie stanowią wyłącznie korzyści materialnej lecz pozyskując nabywców utwierdzają ich w poczuciu własnej wartości, dając im zachętę do pełnienia ról społecznych.

Czas pracy osób nipełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie wynosi 4 godziny dziennie, pozostały czas pobytu przeznaczony jest na zajęcia rehabilitacyjne.

Działalność rehabilitacyjna
Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy finansowana jest głównie
ze środków PFRON za pośrednictwem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

85-502 Bydgoszcz
ul. Ludwikowo 3
052-320-96-95
zazniepel@wp.pl, sekretariat@zazdrukbydgoszcz.eu
http://zazdrukbydgoszcz.eu/?

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.