Skip to content Skip to footer

Warsztat Terapii Zajęciowej „ARKADIA”

Mieszczący się przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 80C Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” zajmuje sie adaptacją społeczną oraz zawodową, a także opieką nad młodzieżą niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi różnorodną działalność rehabilitacyjno-terapeutyczną i ma ona na celu przygotowanie uczestników rokujących nadzieją na uzawodowienie w takim zakresie, który pozwoli im funkcjonować na wolnym rynku pracy. Większość uczestników jednak poddawanych jest terapiom przez pracę w formie działań terapeutycznych i przystosowawczych do funkcjonowania w codziennym życiu i samodzielnego radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.

Realizacja tych celów, odbywa się przy zastosowaniu różnych technik, form i metod terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Na zajęcia do Warsztatu uczęszcza 55 podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia prowadzone są w 11 pracowniach tematycznych.

Od 1 stycznia 2001 r. działalność placówki finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a budynki użyczyła Gmina Miasta Torunia. Ponadto w Warsztacie jest zatrudniony psycholog, pielęgniarka oraz pracownik socjalny, których zadaniem jest zapewnienie wszechstronnej pomocy wszystkim uczestnikom zajęć prowadzonych w Warsztacie oraz ich rodzinom.

Warsztat Terapii Zajęciowej „ARKADIA”
Skłodowskiej-Curie 80c
87-100 Toruń

arkadia.torun.pl/nasze-dzialania/wtz/
wtz@arkadia.torun.pl
Telefon:56 654 84 81

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.