Skip to content Skip to footer

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”

Jesteśmy placówką pobytu dziennego prowadzącą zajęcia terapeutyczne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w różnorodnej formie od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie.

Zajęcia prowadzą wyszkoleni instruktorzy w 17 specjalistycznych pracowniach w zgodzie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii , przygotowanym indywidualnie dla każdego uczestnika przez radę programową warsztatu.

W każdej pracowni może uczestniczyć w jednym czasie maksymalnie 5 osób.

Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad Warsztatem Terapii Zajęciowej pełni Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”

Nasz Warsztat Terapii Zajęciowej skupia Zespół pracowników, którzy pracują z 85-cioma uczestnikami w 17 pracowniach tematycznych.

Jesteśmy otwarci na przyjmowanie nowych uczestników.

Kandydat na uczestnika Warsztatu powinien:

  • mieć ukończonych 18 lat życia;
  • osiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego;
  • osiadać wskazania do uczestnictwa w terapii wydane przez właściwy organ.

Zajęcia prowadzimy od 2004r., gdzie istniały 4 pracownie, na które uczęszczało 20 osób.

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Kochanowskiego 11-13
86-300 Grudziądz
tel. 56 69 68 200
e-mail: biuro.wtz@stowarzyszenie-tomy.pl
https://stowarzyszenie-tomy.pl/

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.