Skip to content Skip to footer

Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan”

Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” Ligi Kobiet Polskich Koła w Szubinie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2004r. Jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. WTZ „Pelikan” to warsztat dla osób niepełnosprawnych po 16-tym roku życia. Obejmuje opieką 35 uczestników z rejonu powiatu nakielskiego. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych mooliwożci. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad calością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom. Realizacja powyższego celu odbywa się poprzez:

1.Terapię zajęciową w 7 pracowniach (haftu, tkactwa i szycia, stolarsko-ogrodniczej, rękodzielniczo-plastycznej, muzyczno-teatralnej, gospodarstwa domowego, multimedialno-poligraficzna, organizacyjno-gospodarcza i prac domowych)

2.Psychoterapię

3.Rehabilitację ruchową

4.Kulturą zdrowotną

5.Terapią ekonomiczną

6.Podtrzymywanie umiejętności szkolnych

Z uczestnikami pracują: terapeuci, rehabilitant, psycholog – razem 10,25 etatu zatrudnienia

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
„PELIKAN”
Ligi Kobiet Polskich Koła w Szubinie
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
ADRES:
ul. Sportowa 2a
89-200 Szubin
TEL./FAX:
052-384-36-69
E-MAIL:
wtz-szubin@wp.pl

http://wtzszubin.pl/index.html

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.