Skip to content Skip to footer

Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Adrian Migoń

Youth Business Poland. Prezes Zarządu FIT, YBP Programme Manager, Specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości, mentoringu i budowania programów rozwojowych.

Martyna Rubinowska

Menedżer, Ashoka Polska

Filip Wadowski

Fundacja NESsT Polska

Iain Haggis

Fundacja Valores, dyrektor finansowy Central Europe Industry Partners oraz przewodniczący Unipetrol Audit Committee

mgr Mateusz Szafrański

samorządowiec, pedagog specjalny – oligofrenopedagog (pedagogika specjalna; specjalności: edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z logopedią oraz doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne). doktorant Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

mgr Celina Kamecka-Antczak

politolog, filozof oraz pedagog specjalny (specjalność: doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne). doktorantka Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, aktywistka na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

dr hab. Beata Cytowska

dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr kierowniczka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Kolegium Doktorskiego Pedagogiki kierowniczka Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski

Bartosz Zambrzycki

Komisja Europejska DG Sante

Paula Rakowska

Prelegent

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.