Skip to content Skip to footer

samorządowiec, pedagog specjalny – oligofrenopedagog (pedagogika specjalna; specjalności: edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z logopedią oraz doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne). doktorant Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

mgr Mateusz Szafrański

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.