Skip to content Skip to footer

Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Małgorzata Kaczorek

Prezes Fundacji tak dla zdrowia, Trener, Konsultant

dr Marta Małecka

Menedżer kierunku pedagogika na studiach licencjackich i magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

Ignacio Socias

Międzynarodowa Federacja Rozwoju Rodziny, Dyrektor ds. stosunków międzynarodowych

Roberto Ciambetti

Przewodniczący Rady Regionalnej Veneto

Ms. Daniela Bas

Dyrektor Dywizji ds. Rozwoju Włączenia Społecznego w Departamencie ds. Ekonomicznych i Społecznych ONZ

Elena Curtopassi

Ekspert ds. polityki społecznej w Biurze Regionalnym Veneto w Brukseli, koordynująca prace w sieciach współpracy - Elisan - European Local Inclusion and Social Action Network, ENSA - European Network of Social Authorities, Conference of INGO’s of the Council of Europe - Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (INGO) Rady Europy

dr Beata Jurkowicz

ekspertka Team Europe

Jacek Gralczyk

Przedsiębiorca, edukator

Wojciech Przybysz

Streetworker

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.