Skip to content Skip to footer

Laureaci

Podczas pierwszego dnia Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pan Adam Szponka przekazał informację dotyczącą wyróżnień w obszarze kujawsko-pomorskiej ekonomii społecznej oraz przyznania certyfikatów znak promocyjny ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.


„Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”


Kapituła przyznawania Tytułu postanowiła poza regulaminowym mianem „laureat” i „wyróżniony” dla trzech najlepszych aplikacji, przyznać także tytuł „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” wszystkim zgłoszonym samorządom, spełniającym kryteria określone w regulaminie.


Tytuł „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” otrzymują:

 1. Gmina Skrwilno;
 2. Gmina Unisław;
 3. Gmina Miasto Rypin;
 4. Gmina Miasto Wąbrzeźno;
 5. Powiat Rypiński.

Wyróżnienie „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” otrzymują:

 1. Gmina Zbójno;
 2. Powiat Wąbrzeski.

Laureatem w kategorii „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” został Powiat Świecki.

„Przedsiębiorstwo Zaangażowane Społecznie”

W tej kategorii Kapituła postanowiła nie przyznawać tytułu laureata. W wyniku oceny wniosków aplikacyjnych oraz decyzją Kapituły wyróżnienie w tej kategorii otrzymują:

 1. P.H.U. INTER-CAR Piotr Paczkowski z Chełmna;
 2. WIKA Polska Sp. z o.o. sp. k. z Włocławka;
 3. Kancelaria Adwokacka Tomasz Bączykowski z Włocławka;
 4. MEDOS Sp. z o.o. z Chełmna.

Wyróżnienia Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego

Listy gratulacyjne otrzymują:

 1. Fundacja „Dobry Pomysł” z Włocławka;
 2. Fundacja „A to historia!” z Torunia;
 3. Fundacja EkoPrzyjazna z Koronowa;
 4. Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” z Lubicza;
 5. Spółdzielnia Socjalna „Koronowianka” z Koronowa;
 6. Unisławska Spółdzielnia Socjalna „UNI-ZIEL” z Unisławia;
 7. Kraina Skrwy Manufaktura Zdrowia sp. z o.o. z miejscowości Rak w gminie Skrwilno;
 8. Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi;
 9. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku.

Wyróżnienie otrzymują:

 1. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia;
 2. Północ – Południe Non Profit sp. z o.o. z Torunia

Laureatem została Fundacja Studio M6 z Torunia.

Certyfikaty znak promocyjny ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”

Decyzją Kapituły przyznawania certyfikatu, do grona certyfikowanych podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu dołączają:

 1. Fundacja Medius z siedzibą w Inowrocławiu za: usługi mediacyjne
 2. Kancelaria Ekonomii Społecznej Non-profit sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu za: usługi doradcze skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych
 3. Spółdzielnia Socjalna HELP z siedzibą w Inowrocławiu za: usługi opiekuńcze
 4. Kraina Skrwy Manufaktura Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rak w gminie Skrwilno za: BIO syropy z owoców czarnego bzu, czarnej porzeczki, czerwonej porzeczki, owoców aronii, owoców z pigwowca; syrop tradycyjny z owoców czarnego bzu; miody: wielokwiatowe, kremowane, z drobinkami złota jadalnego oraz zestawy prezentowe zawierające ww. produkty
 5. Spółdzielnia Socjalna Baza z siedzibą w Wąbrzeźnie za: danie – kurczak z rożna pieczony na rożnie gazowym
 6. Fundacja Pro Omnis z siedzibą w Bydgoszczy za: „Niezwykłe zupy” w słoikach, „Niezwykłe dania” garmażeryjne tradycyjne z przedłużonym terminem ważności, „Niezwykłe dania” wegetariańskie z przedłużonym terminem ważności, ww produkty są zdrowe, pasteryzowane i wykonane wg tradycyjnych receptur z lokalnych produktów.
 7. Fundacja EkoPrzyjazna z siedzibą w Koronowie za: usługi odkażania metodą zamgławiania, usługi asenizacyjne

Informacje o wyróżnieniach

Zgodnie z tradycją, podczas Forum, Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, powołany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznaje wyróżnienia w obszarze ekonomii społecznej za lata 2020-2021. Ponadto przyznawane są także Wyróżnienia Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dla wielu był to szczególny czas, który został zdominowany i naznaczony wpływem oraz skutkami pandemii COVID-19. W związku z tym tegoroczne wyróżnienia w swojej treści nawiązują do solidarności z ekonomią społeczną oraz działań służących ochronie zagrożonych miejsc pracy w tym sektorze.

Samorząd przyjazny ekonomii społecznej

przyznawany jest samorządom, które tworzą przyjazne warunki dla uruchamiania i prowadzenia działań w obszarze ekonomii społecznej oraz w czasie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021, wykazały się działaniami na rzecz podmiotów ekonomii społecznej dotyczącymi przeciwdziałania jej skutkom.

Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie

przyznawany jest przedsiębiorstwom z sektora biznesu, które włączają do swej aktywności w obszarze działań społecznych podmioty ekonomii społecznej (lub prowadzą działalność z zakresu ekonomii społecznej) oraz w czasie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021, wykazały się działaniami na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (lub z zakresu ekonomii społecznej) dotyczącymi przeciwdziałania jej skutkom.

Wyróżnienia Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

przyznawane są podmiotom ekonomii społecznej, które w czasie pandemii (w latach 2020-2021) wykazały się zdolnością skutecznej adaptacji do nowej sytuacji, mającej na celu utrzymanie miejsc pracy, zachowanie płynności finansowej oraz utrzymanie działalności poprzez np.: elastyczne i kreatywne dostosowanie do nowych warunków rynkowych oraz rozwój, modyfikację lub zmianę profilu działalności.

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.