Dostawa oprogramowania i urządzeń do teleopieki

smartwatch-g40ced3b61_1920

Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, konfigurację i wdrożenie następujących elementów w podziale na części:

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 szt. smart watch-y/ opasek wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług teleopiekuńczych.
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 szt. rejestratorów EKG (6 zestawów) z dostępem do oprogramowania wspierającego pracę teleopieki.


Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych ogłasza konkurs ofert usług kardiologicznych i elektroradiologicznych

stethoscope-gd9af85030_1920

Zapraszamy chętne osoby i podmioty do składania dokumentów.

Szczegóły dotyczące konkursu, trybu składania ofert, wymagania znajdziecie Państwo w załączonej dokumentacji.

Na oferty czekamy w siedzibie naszej spółki przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. Należy je złożyć osobiście w terminie do godz. 9, 27 stycznia 2023 roku.


Kujawsko-Pomorskie Centrum Teleopieki pod skrzydłami Conectio

241176940_314318357157220_4777274598979253721_n (1)

W Toruniu powstało Kujawsko-Pomorskie Telecentrum. Spółka Conectio jest partnerem projektu.

Celem centrum teleopieki jest świadczenie usług dla kilku tysięcy seniorów w województwie kujawsko pomorskim z wykorzystaniem opaski telemedycznej.

Coraz większa potrzeba dostępu do usług społecznych oraz wolontariatu opiekuńczego, sprawiła, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka wspierać będzie 3000 osób, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.


Obszar działania


W odpowiedzi na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego zainicjowaliśmy nowoczesny model wsparcia IT w województwie kujawsko-pomorskim. Dostarczamy nowoczesne usługi IT oraz infrastrukturę teleinformatyczną, eliminując „białe plamy” na telekomunikacyjnej mapie województwa.


Zostań udziałowcem